שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

Surveillance for Enterprise & SMB12 Bay Vio Stor NVR

VS-12164U-RP Pro+

VS-12164U-RP-Pro+
 • 64-channel / 12-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-12156U-RP Pro+

VS-12156U-RP-Pro+
 • 56-channel / 12-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-12148U-RP Pro+

VS-12148U-RP-Pro+
 • 48-channel / 12-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-12140U-RP Pro+

VS-12140U-RP-Pro+
 • 40-channel / 12-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-12164U-RP Pro

VS-12164U-RP-Pro
 • 64-channel / 12-bay / VGA Local Display / Rackmount NVR

VS-12156U-RP Pro

VS-12156U-RP-Pro
 • 56-channel / 12-bay / VGA Local Display / Rackmount NVR

VS-12148U-RP Pro

VS-12148U-RP-Pro
 • 48-channel / 12-bay / VGA Local Display / Rackmount NVR
8 Bay Vio Stor NVR

VS-8148U-RP Pro+

VS-8148U-RP-Pro+
 • 48-channel / 8-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-8140U-RP Pro+

VS-8140U-RP-Pro+
 • 40-channel / 8-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-8132U-RP Pro+

VS-8132U-RP-Pro+
 • 32-channel / 8-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-8124U-RP Pro+

VS-8124U-RP-Pro+
 • 24-channel / 8-bay / Redundant Power / HDMI Local Display / Rackmount NVR

VS-8148U-RP Pro

VS-8148U-RP-Pro
 • 24-channel / 8-bay / Redundant Power / VGA Local Display / Rackmount NVR

VS-8124U-RP Pro

VS-8124U-RP-Pro
 • 24-channel / 8-bay / Redundant Power / VGA Local Display / Rackmount NVR
8 Bay Vio Stor NVR - Tower/Desktop

VS-8148 Pro+

VS-8148-Pro+
 • 48-channel / 8-bay / HDMI/VGA Local Display / Tower NVR

VS-8140 Pro+

VS-8140-Pro+
 • 40-channel / 8-bay / HDMI/VGA Local Display / Tower NVR

VS-8132 Pro+

VS-8132-Pro+
 • 32-channel / 8-bay / HDMI/VGA Local Display / Tower NVR

VS-8124 Pro+

VS-8124-Pro+
 • 24-channel / 8-bay / HDMI/VGA Local Display / Tower NVR