שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

תנאים ושימוש QNAPWorks.co.il
QNAPWorks.co.il הינו שלוחה של Virtual Graffiti Israel Ltd.

וירטואל גרפיטי ישראל בע"מ
ח.פ. 515297711

שימו לב.הסכם תנאי שימוש זה תקף לשימוש ב QNAPWorks.co.il הממוקם ב- https://www.qnapworks.co.il. אתר זה הינו רכוש של Virtual Graffiti Israel Ltd.

ל- Virtual Graffiti Israel Ltd. הזכות להפעיל שיקול דעת ולשנות, להוסיף או להסיר חלקים מהסכם תנאי שימוש זה, בכל עת. באחריותך לבדוק את הסכם תנאי השימוש הזה בכל פעם לפני השימוש באתר. שימושך המתמשך באתר במקביל לפרסום השינויים ייחשב כקבלה והסכמה של השינויים הללו. הנכם מסכימים שכל הרכישות שבוצעו על-ידכם יהיו כפופות לתנאים של הסכם תנאי השימוש הזה, שיכולו עד שנפרסם תנאי שימוש שונים ואז בהתאם לתנאי השימוש האלה. כל עוד הנכם מסכימים עם תנאי השימוש הללו ושינויים שעשויים לחול בהם, Virtual Graffiti Israel Ltd. מעניק לכם (המשתמש) זכות אישית, שאינה בלעדית, אינה ניתנת להעברה, שאינו רישיון משנה, מוגבלת להיכנס ולהשתמש באתר.

1. תוכן; זכויות יוצרים וסימן מסחרי. כל התקשורת (שהורדת או דוגמאות), תוכנה, טקסט, תמונות, גרפיקה, ממשקי משתמש, מוסיקה, וידאו, תמונות, סימנים מסחריים, לוגו, יצירות האמנות ותוכן אחר באתר (באופן קולקטיבי, "תוכן"), לרבות אך לא רק לעיצוב, בחירה, סידור, והתיאום של תכנים אלה באתר הנו בבעלות או ברישיון או ל- Virtual Graffiti Israel Ltd. והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים, עיצוב מסחרי, וחוקי סימני מסחר וזכויות קניין רוחני.

2. שימוש וגילוי של המידע האישי שלך. את/ה חייב/ת לחלוק מידע זיהוי אישי מסוים כדי להשתמש באתר שלנו, להירשם, ולבצע רכישות. כתנאי לביצוע רכישות של מוצרים ו / או שירותים או לנהל עסקות, את/ה מתחייב/ת שקראת את תנאי השימוש האלה והסכמת לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע המאפשר זיהוי אישי שלך ומידע המאפשר זיהוי אישי-ללא ראשון . מידע שנאסף באתר זה לעולם לא יהיה משותף ולא נמכר לצד 3 או גורם מחוץ לארגון שלנו.

בעוד Virtual Graffiti Israel Ltd. לוקח אמצעים סבירים כדי להגן ולמנוע גישה לא מורשה למידע האישי שלך, אנחנו לא יכולים להיות אחראים למעשיהם של אלה המקבלים גישה בלתי מורשה. בכל מקרה, Virtual Graffiti Israel Ltd. או החברות הכפופות לה לא יהיו אחראיות לכל נזק (בין אם תוצאתי, ישיר, מקרי, עקיף, ענישה, מיוחדת או אחרת) כתוצאה מ, או בכל דרך קשורה, גישה לא מורשית של צד שלישי למידע האישי שלך, בין אם נזקים אלה מבוססים על חוזה, אחריות קפידה, בנזיקין או תאוריות אחרות של חבות, וגם ללא קשר לשאלה האם Virtual Graffiti Israel Ltd. נתנה הודעה ממשית או קונסטרוקטיבית שייתכנו נזקים.

3. הסכמה לתקשורת איתך באמצעות דואר אלטרוני. בכל פעם שאתה מבצע רכישה דרך האתר שלנו, אתה מעניק הרשאה ל- Virtual Graffiti Israel Ltd. ליצור איתך קשר בכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כדי להפסיק לקבל את הודעות השיווק שלנו, אנא עקוב אחר נהלי opt-out שנקבעו במייל שיווק מסוג זה.

4. תנאי מכירה ותשלום. לפני ביצוע הרכישה של מוצרים או שירותים באתר שלנו, את/ה חייב/ת לספק לנו את מספר כרטיס האשראי שלך שבתוקף ופרטי תשלום הקשורים לרבות כל האחד מאלה: (i) את שמך כפי שהוא מופיע בכרטיס, (ii) מספר כרטיס האשראי, (iii) סוג כרטיס אשראי, (iv) מועד פקיעת התוקף ו( v) כל מספרי הפעלה או קודים הדרושים כדי לחייב את הכרטיס שלך. על ידי הגשת המידע אלינו, אתה מסכים בזאת כי אתה מאשר לנו לחייב את הכרטיס שלך בזמן שנוח לנו, אבל בתוך שלושים (30) ימים. כל המכירות של מוצרים ושירותים הן סופיות. כל החיובים ממכירות אלה אינם ניתנים להחזר.

5. אופן התשלום, תנאי כרטיסי אשראי ומיסים כל התשלומים חייבים להתבצע על ידי ויזה, מאסטרקארד, אמריקן (כל אחד מהם ניתן להסיר על ידי Virtual Graffiti Israel Ltd.בשיקול דעתם הבלעדית). מונחי נטו זמינים גם ללקוחות זכאים, וניתן לשלם בהמחאה. אנחנו גם מקבלים העברה בנקאית על ידי בקשה. אלא אם כן נקבע במפורש באתר זה, אנו לא מקבלים כל צורת תשלום אחרת. אם הצענו או קיבלנו כל צורה אחרת של תשלום, את/ה מסכים/ה בזאת לכל ההגבלות והתנאים הקשורים לצורה הנוספת של התשלום. ההסכם עם מנפיק הכרטיס שלך מפקח על השימוש של הכרטיס המיועד שלך, ואת/ה חייב/ת להתייחס להסכם עמו ולא להסכם תנאי השימוש הזה כדי לקבוע זכויותך והתחייבויותיך כבעל כרטיס. אתה מסכים לשלם את כל העמלות וחיובים שהוצאו בקשר עם הרכישות שלך (כולל כל המיסים החלים) בשיעורים בתוקף בעת שהחיובים התהוו. אלא אם תיידע/י את Virtual Graffiti Israel Ltd. על פערים אפשריים בתוך שישים (60) ימים לאחר שהם הופיעו בפירוט כרטיס האשראי שלך, את/ה מסכים/ה שהם ייחשבו מקובלים עליך לכל דבר ועניין. אם Virtual Graffiti Israel Ltd. אינה מקבלת תשלום מחברת כרטיס האשראי שלך, אתה מסכים לשלם את כל הסכומים המגיעים על פי דרישה על ידי Virtual Graffiti Israel Ltd. או סוכניה. אתה אחראי לתשלום כל מסים ממשלתיים שהוטלו על הרכישות שלך, ובכלל זה, אך לא רק, מכירות, שימוש או מסי ערך מוסף. Virtual Graffiti Israel Ltd. יחייבו אוטומטית ויעכבו את מס המכירה שיחול על הזמנות שיימסרו לכתובות בתוך קליפורניה וכל המדינות או היישובים האחרים שייראו לה כנדרש.

6. ליסינג. כיום אנו מציעים אפשרויות ליסינג עבור רכישת המוצר שלך. ללקוחות מתאימים תיהיה האפשרות להשתמש באפשרות של ליסינג בתנאי מימון נוחים. את/ה תזכה/י לגמישות, תגובה מהירה ובפשטות שאת/ה צריך/ה עם שירות לקוחות איכותי במהלך תקופת המימון שלך.

מדוע שאשקול ליסינג? יתרונות של ליסינג:

נדרש סכום רכישה מסוים על-מנת להשתמש באפשרות הליסינג. לא כל הלקוחות יעמדו בתנאי תכנית הליסינג. אנא צרו עמנו קשר כדי לוודא האם אתם עומדים בתנאים לתכנית הליסינג. שימו לב! כל תכניות הליסינג מסופקות ע"י חברות ליסינג מגורם מצד שלישי.

7. מבצעים והטבות. הטבות כוללות פריטים/מתנות שהלקוח מקבל עם ההזמנה שבוצעה. הטבות זמינות רק לפריטים מסוימים, היכן שצוין. הטבות עשויות להשתנות או להתבטל בכל זמן. הטבות עשויות להישלח באופן נפרד משאר ההזמנה דרך חברת משלוח שונה ושירות שונה. מוצרי הטבות חייבים להיות מוחזרים אם הלקוח מחזרי את ההזמנה המקורית (ראה/י מדיניות החזרה). מוצרי הטבות לא יודעו כאשר יש הנחה בהצעת המחיר או הנחה על מזומן. אלא אם צוין אחרת, מוצרי הטבות זמינים רק במחירי האתר.

8. מדיניות קבלת הזמנה. הקבלה האלקטרונית שלך או כל אחר סוג של אישור הזמנה לא מהווה את קבלת הזמנתך על-ידינו, ואינו מהווה אישור של ההצעה שלנו למכור. Virtual Graffiti Israel Ltd. שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לאחר קבלת הזמנתך לקבל או לדחות את ההזמנה שלך מסיבה כלשהי. Virtual Graffiti Israel Ltd. שומרת לעצמה את הזכות נוספת בכל עת לאחר קבלת ההזמנה שלך, ללא הודעה מוקדמת, לספק פחות מהכמות שהזמנת מכל פריט. ההזמנה שלך תיחשב שהתקבלה על ידי Virtual Graffiti Israel Ltd.בעת המשלוח של המוצרים או ביצועים של שירותים שהזמנתם, או עם השלמת הרישיון והאספקה של הורדה דיגיטלית, כפי שצוין על ידי השרתים שלנו. האחריות לסחורות וכל סיכוי לאובדן עובר אליך עם מסירתם לחברת המשלוח.

9. אין אחריות למכירת מוצרים או שירותים במחיר שגוי Virtual Graffiti Israel Ltd שומרת לעצמה את כל הזכויות לסרב או לבטל כל הזמנה עבור מוצרין/שירותים שהוצגו במחיר שגוי, או שכוללים מידע שגוי או שגיאות דפוס. Virtual Graffiti Israel Ltd. שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה מסוג זה בין אם ההזמנה אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במידה וכרטיס האשראי שלך כבר חויב וההזמנה בוטלה, Virtual Graffiti Israel Ltd. תזכה מיידית את כרטיס.

10. שינוי במחירים ותנאי חיוב. Virtual Graffiti Israel Ltd. שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את המחירים שלה ושיטות חיוב עבור מוצרים או שירותים הנמכרים, בתוקף מיידי עם הפרסום באתר או במשלוח דואר אלקטרוני אליך.

11. שירות ותמיכה למוצרים שנמכרו. כל בקשה לתמיכה טכנית ושירות צריכה להתבצע ישירות מול היצרן בהתאם לתנאי השימוש שלו.

12. פיצויים. את/ה מסכים/ה לפצות את Virtual Graffiti Israel Ltd. וכל השותפים שלה, חברות בת, סניפים, ספקי שירות, משתמשי קצה אחרים, מפיצים, זכיינים, נושאי משרה, דירקטורים ועובדים מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי הדין, שנעשתה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה הקשורה להפרה שלך של תנאי שימוש אלה, או הפרה של כל חוק, תקנה או זכות של צד שלישי.

13. ויתור על אחריות. מוצרי האתר, שירותים, תוכן, הורדות דיגיטליות, תוכנות, מוצרי אמנות, נתונים ומידע מוספקים "כמו שהם". כל המוצרים הפיזיים של Virtual Graffiti Israel Ltd. מבוטחים נגד נזקי חומרים למשך ארבעה עשר ימים (14) מיום הנפקת החשבונית. למעט כמפורט בזאת במפורש, Virtual Graffiti Israel Ltd. מתנערת מכל אחריות ו / או תנאים, מפורש או משתמע, בכל עניין השייך בדרך כזאת או אחרת לאתר של Virtual Graffiti Israel Ltd. לרבות אבל ללא הגבלה, לאחריות ו/או לתנאים של הסחורות או איכות המידע והתאמה של תכלית מסוימת, ללא הפרה, או התכתבות עם התיאור.